Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Rekrutacja

Nabór do klas pierwszych

 szkół podstawowych prowadzonych

przez Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja dla wszystkich dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w  Bielsku-Białej odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

 

Rekrutacja rozpoczyna się 4 marca 2024 r. o godz. 9.00 

i trwa do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 

pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl

Kandydatów do naszej szkoły, która nie posiada obwodu obowiązują tylko dwa kryteria:

1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

Wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców (opiekunów) wnioski z systemu elektronicznego,  rodzice (opiekunowie) składają w sekretariacie naszej szkoły.

Dokumenty można również przesłać jako załącznik w systemie naborowym w postaci skanu lub wysłać pocztą.

Wnioski składa się wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE!


Rodzice (opiekunowie) dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego po wypełnieniu wniosku w systemie elektronicznym osobiście składają wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na okres do ukończenia pierwszego etapu edukacji w szkole podstawowej.

Prosimy o jak najszybsze dostarczenie wniosków i orzeczeń do szkoły!